sködia

"WHAT?"   F/W 16

Photographer: Stuart Chen